Inhalacije

inhalacijeInhalacije su tečni ljekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare ili aerosola.

Namijenjeni su za ispoljavanje lokalngo ili sistemskog dejstva. Tečni preparati za raspršivanje su vodeni rastvori, suspenzije ili emulzije koji se primjenjujupomoću posebnog raspršivača tako što se na tečnost u aparatudjeluje gasom pod velikim pritiskom.

Ljekovita supstanca koja se stavlja u inhalator pripremljena je u obliku izotoničnog rastvora sa fiziološkim rastovorom ( 0,9 % NaCl )