Davanje inekcija i uključivanje infuzija

davanje-infuzijaParenteralna primjena lijekova podrazumijeva unošenje lijeka u oragnizam putem injekcija.
U nasoj ambulanti porodične medicine vršimo davanje injekcija :

  • SUPKUTANIH (pod kožu)
  • INTRAMUSKULARNIH (u mišić)
  • INTRAVENOZNIH (u venu)

Prilikom davanja supkutanih injekcija lijek unosimo neposredno pod kožu bolesnika. Igla se uvodi koso, pod uglom od 45 %. Supkutane injekcije se daju u u gornji dio. Nadlaktice, a može se davati i u gornju stijenku abdomena.

Prilikom davanja intramuskularnih injekcija lijek se unosi u mišić a igla se uvodi okomito
Pod uglom od 90 %. Intramuskularne injekcije se daju u vanjski gornji kvadrant Glutealnog mišića. Prilikom davanja intravenoznih injekcija lijek se unosi direktno u krv.

Uključivanje infuzije podrazumijeva unos većih količina tečnosti u organizam putem vene,
Kap po kap. Indikacije za davanje infuzije su:

  • STANJA DEHIDRACIJE
  • GUBITAK TEČNOSTI
  • NADOKNADA VELIKOG GUBITKA BJELANČEBINA
  • PARENTERALNA PREHRANA
  • RAZNE INTOKSIKACIJE LIJEKOVIMA I DRUGIM
  • SREDSTVIMA ITD.